• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2023

Genomineerden 2023

Stemmen voor Vredesprijs 2023

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

Selectiecomité vredesprijs stad Ieper 2020 krijgt vorm

De stad ieper zal in 2020 voor de zevende keer haar internationale Vredesprijs toekennen aan een persoon of organisatie die zich - waar ook ter wereld - inzet voor de Wereldvrede. Bij iedere editie wordt hiervoor een nieuw samengesteld selectiecomité samengesteld dat de opdracht krijgt om potentiële kandidtaten naar voor te schuiven. Het Comité voor de Vredesprijs van 2020 is zo goed als rond. Het comié komt op 10 en 11 mei samen in Ieper om 5 personen of organisaties naar voor te schuiven die dan effectief genomineerd zijn voor de prijs. 

De samenstelling van het selectiecomité ziet er als volgt uit:

1)      Tom Sauer, Hoofddocent aan de faculteit politieke wetenschappen aan de universiteit Antwerpen. Hij is bereid om de rol voorzitter op zich te nemen.

2)      Bert De Vroey, journalist buitenland redactie VRT

3)      Abdul Rachman Almawwas, woordvoerder van The White Helmets – laureaat van de Vredesprijs 2017

4)      Vertegenwoordiger Vlaams Vredesinstituut is bevestigd: ofwel de nieuwe directeur Elke Devroe of Brigitte Herremans, woordvoerster bij het Vlaams Vredesinstituut. wordt duidelijk van zodra de nieuwe directeur in dienst komt (1 april)

5)      Ruth Gaby Vermoth – voorzitter van 1000 Peace Women across the Globe, een feministische vredesorganisatie. De organisatie, met een internationaal netwerk, werkt vanuit Bern - Zwitserland rond gelijke rechten voor vrouwen inzake vrede, veiligheid en duurzaamheid.

6)      Sybille Bauer – directeur van de studiedienst bewapening en ontwapening bij SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute. Dit is een onafhankelijk internationaal instituut gevestigd in Stockholm, Zweden. Het doet wereldwijd onderzoek naar geweld, bewapening, wapenbeheersing en ontwapening

7)      Een Ieperse jongere: inmiddels stelden zich 4 jongeren kandidaat (op het Vredesfonds van 4 april wordt afgesproken hoe de keuze gemaakt zal worden)

8)      Vertegenwoordiger van het Vredesfonds: keuze tijdens bijeenkomst Vredesfonds van 4 april

9)      Filip Deheegher – secretaris van het selectiecomité