• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Combatants for Peace

Strijders voor de Vrede

 cfp1

Strijders voor Vrede is een beweging van Israëli's en Palestijnen die samenwerken om een einde te maken aan de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en om een rechtvaardige vrede in de regio te bevorderen, gebaseerd op gelijke rechten voor alle mensen tussen de Middellandse Zee en de Jordaan.

De beweging is in 2006 opgericht door voormalige strijders: Israëlische gevechtssoldaten aan de ene kant, en Palestijnse gevangenen die gevangen zaten voor gewelddaden aan de andere kant. Beide partijen kwamen tot het besef dat een geweldloze strijd voor vrede en gerechtigheid meer effect zou kunnen hebben dan een gewapende strijd om het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. Hun gemeenschappelijke noemer is een diepe bereidheid om met "de andere kant" om te gaan, te luisteren, te debatteren en samen te werken.

CFP is de grootste gezamenlijke Palestijns-Israëlische NGO in de regio. Het is de enige gezamenlijke groep die zich in eerste instantie richt op het ondernemen van actie om het huidige politieke systeem te veranderen. Dialoog is belangrijk, maar in de huidige politieke realiteit is het niet genoeg. Actie is essentieel om echte en blijvende verandering tot stand te brengen.

CFP wil vrede voor alle mensen in de regio. Dit conflict heeft te lang geduurd. Er moet een andere weg worden gekozen, een weg van vrede en solidariteit.

CFP wil een toekomst van vrijheid en waardigheid voor beide partijen. Om van vrede een realistisch perspectief te maken, moeten we samenwerken om een einde te maken aan de bezetting van Palestijns grondgebied.

CFP wil meer doen dan spreken. De beweging roept op tot gezamenlijk verzet tegen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan, met gelijke deelname van zowel Palestijnse als Israëlische vrijwilligers, vrouwen en mannen, oud en jong.

leeshetvolledigedossier