• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

INEW

The International Network on Explosive Weapons

 

inewHet International Network on Explosive Weapons (INEW) is een samenwerkingsverband van NGO's dat oproept tot onmiddellijke actie om menselijk leed als gevolg van explosieve wapens in bevolkte gebieden te voorkomen.

Het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is de belangrijkste oorzaak van burgerleed (fysiek en mentaal) in gewapende conflicten. Al meer dan honderd jaar zijn ontplofbare wapens het wapen bij uitstek in conflicten. De oorlog in Syrië en Oekraïne maken dat op vandaag heel duidelijk.

Elk jaar vallen er zo tienduizenden doden en gewonden onder de burgerbevolking. Uit gegevens blijkt dat bij het inzetten van explosieve wapens in bevolkte gebieden, 90 procent van de slachtoffers burgers zijn.  Nog veel meer burgers lopen complexe en levensveranderende verwondingen op en ondervinden psychisch leed als gevolg van de traumatische ervaring van het leven onder bombardementen.

INEW werkte de voorbije drie jaar mee aan een tekst, onder leiding van Ierland, die landen er op termijn moet toe aanzetten om geen explosieve wapens meer te gebruiken in steden en drukbevolkte gebieden. Deze "Politieke verklaring versterkt de bescherming van burgers tegen de humanitaire gevolgen van het gebruik van ontplofbare wapens.” De tekst van de verklaring werd afgerond op 17 juni 2022 en werd voor ondertekening voorgelegd tijdens een conferentie in Dublin op 18 november 2022. Zo'n 80 landen, waaronder België, ondertekenden de slottekst.

 leeshetvolledigedossier