• GENOMINEERDEN 2020 // The campaign to stop Killer Robots

  • GENOMINEERDEN 2020 // Borderline Sicilië

  • GENOMINEERDEN 2020 // Rebecca Johnson

  • GENOMINEERDEN 2020 // Mukhtar May, Pakistan

  • GENOMINEERDEN 2020 // Women solidarity network Yemen

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2020

Genomineerden 2020

Stemmen voor Vredesprijs 2020

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

Aftellen naar 8 juni

De omstandigheden zijn niet optimaal. Het Coronavirus heeft ook impact gehad op de werking rond de Vredesprijs. De geplande activiteit in het Perron op 22 april 'STEM' werd geannuleerd, scholen sloten de deuren waardoor ook de werking in de klassen voor een deel in het gedrang kwam. Niet alle scholen zagen mogelijkheden om via pre-teaching de leerlingen online aan het werk te zetten. Logisch... want de thema's die aan bod komen bij de verschillende genomineerden zijn niet de meest evidente thema's: migratie, artificiële intelligentie, kernwapens, eremoorden, vrouwenrechten.... Maar dat neemt niet weg dat heel wat leerlingen wel hun stem hebben uitgebracht. Voor de lockdown of via een online opdracht vanuit de school.

Er werd dan ook beslist om de stemperiode te verlengen tot eind mei. Wie dat wil kan zijn of haar stem nog steeds uitbrengen tot eind mei. De laureaat voor de Vredesprijs stad Ieper 2020 zal vervolgens bekend gemaakt worden tijdens de (online?) bijeenkomst van de Ieperse Gemeenteraad van 8 juni.