• GENOMINEERDEN 2020 // The campaign to stop Killer Robots

  • GENOMINEERDEN 2020 // Borderline Sicilië

  • GENOMINEERDEN 2020 // Rebecca Johnson

  • GENOMINEERDEN 2020 // Mukhtar May, Pakistan

  • GENOMINEERDEN 2020 // Women solidarity network Yemen

Geschiedenis

De Vredesprijs werd door de stad Ieper in 2001 geïnstalleerd en wil naast de financiële prijs voor de laureaat vooral een educatief project zijn voor jongeren. Door zich in de klas te informeren over de genomineerden voor de vredesprijs leren jongeren over verschillende manieren waarop mensen zich voor de vrede inzetten: vanuit solidariteit met slachtoffers van geweld, verzoening tussen voormalige vijanden, geweldloze aktie in de geest van Mahatma Ghandi of Martin Luther King, mensenrechten of specifieker kinder- en vrouwenrechten, of de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Daarnaast leren de jongeren ook regio's kennen die mogelijks minder gekend waren, leren ze over de omstandigheden waarin deze mensen actief zijn,...

Waar in het begin gedacht werd om de Vredesprijs om de vijf jaar uit te reiken werd al gauw beslist om dit driejaarlijks te doen. De financiële prijs voor de laureaat bedraagt 25000 Euro.

In de submenu's kun je even teruggaan in de tijd en kennismaken met de genomineerden en laureaten van de voorbije edities