• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2023

Genomineerden 2023

Stemmen voor Vredesprijs 2023

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

Procedure Vredesprijs 2023 opgestart

Vredesprijs 2023.... de procedure is opgestart...

De stad Ieper zal lin 2023 voor de achtste keer de Vredesprijs van de stad uitreiken. De procedure werd de voorbije maanden opgstart met de samenstelling van het selectiecomité. Dit comité brengt kandidaten aan die in aanmerking komen voor de Vredesprijs, De leden van het comité baseren zich hiervoor op een tekst van wijlen professor Koen Koch 'Terms of reference'. In deze tekst beschrijft professor Koch een aantal wegen waaran men kan werken om tot Vrede te komen. Deze dienen als kapstokken om de lange lijst die binnenkort voorhanden zal zijn te herleidein tot 5 effectief genomineerden. Het selectiecomité voor deze editie bestaat uit:

Sybille Bauer, namens SIPRI 

Isabelle Jones, namens Campaign to stop Killer Robots

Brenda Stoter Boscolo: Nederlandse journailste en schrijfster

Nils Duquet: directeur van het Vlaams Vredesinstituut

Ulrich Schneckener: professor internationale relaties en Vredes- en colflictstudies aan de universiteit van Osnabrück

Wouter Sinaeve: namens het Vredesfonds (de organisator van de Vredesprijs)

Mayor Talpe: burgemeester van de stad Ieper

Bert Vangheluwe: on behalf of the youth of Ypres

Filip Deheegher: secretaris

Het comité komt op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei in Ieper bijeen om zich van deze taak te kwijten.