• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2023

Genomineerden 2023

Stemmen voor Vredesprijs 2023

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

PERIODE STEMMEN VREDESPRIJS VERLENGD

Bijzonder tijden vragen om maatregelen. Het schepencollege van de stad Ieper heeft beslist om de stemperiode voor de Vredesprijs van de stad Ieper 2020 met één maand te verlengen.

Op deze manier - afhankelijk van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad - zullen scholen die net voor of na de vakantie zouden werken rond de Vredesprijs mogelijks de kans om dit alsnog te doen. 

Uiteraard kunnen ook volwassenen hun stem uitbrengen tot eind mei.

De laureaat voor de Vredesprijs zal bijgevolg niet in de maand juli bekendgemaakt worden, maar in de gemeenteraad van juni of juli.