• GENOMINEERDEN 2020 // The campaign to stop Killer Robots

  • GENOMINEERDEN 2020 // Borderline Sicilië

  • GENOMINEERDEN 2020 // Rebecca Johnson

  • GENOMINEERDEN 2020 // Mukhtar May, Pakistan

  • GENOMINEERDEN 2020 // Women solidarity network Yemen

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2023

Genomineerden 2023

Stemmen voor Vredesprijs 2020

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

White Helmets komen Vredesprijs in ontvangst nemen op 11 november

De laureaat van de Vredesprijs van de stad Ieper is inmiddels een tijdje terug bekendgemaakt. Uiteraard was er de voorbije tijd ook contact met deze vrijwilligersorganistaie in Syrië.

Inmiddels is bevestigd dat de White Helmets met een delegatie van drie personen naar Ieper gaan komen. Momenteel wordt werk gemaakt van de visumaanvraag. Als alles goed loopt, dan zal de delegatie op 8 november in Ieper aankomen. Dit bedt perspectief om op 9 en 10 november uitgebreid in gesprek te treden met de Ieperse jongeren. Op 11 november wordt de delegatie uiteraard betrokken wij de herdenkingsplechtigheden op Wepenstilstandsdag en wordt hen 's avonds de Vredesprijs van de stad Ieper overhandigd. 

links op de foto Raed Saleh, de man achter de organisatie die mee naar Ieper komt

binnenkort meer nieuws.