Helen Prejean Laureaat Vredesprijs
» Lees meer
helen
 

 stemmen

informatievebundel 

 

 logoieper

 

Hartelijk welkom op de website van de vredesprijs van de stad Ieper.

Het vredesfonds van de stad Ieper wil de bezoeker van deze website informeren over de vredesprijs van de stad Ieper. Uiteraard ligt de focus nu op de vredesprijs die in 2014. In 2014 zal de stad Ieper haar vredesprijs voor de vijfde keer uitreiken aan een persoon of organisatie die zich in het recente verleden verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrede, waar ook ter wereld.

Eind april 2013 kwam het selectiecomité van de vredesprijs 2014 samen in Ieper om 5 personen en/of organisaties te nomineren. Inmiddels hebben de genomineerden de nominatie aaanvaard.

We geven u hier alvast een korte beschrijving van de genomineerden. Meer informatie over de genomineerden vind je onder het menu genomineerden 2014.

Zochrot in Israël, een organisatie die de Nakba (de Palestijnse tragedie uit 1948) een plek wil geven bij de Joods-Israëlische geschiedenis. Nu wordt het verbannen van de Palestijnen en het vernietigen van zo'n 400 dorpen stil gezwegen, niet vermeld in de geschiedenis van Israël, want zij kwamen als volk zonder land naar een land zonder volk. Zochrot neemt als Israëlische organisatie initiatieven waarbij Palestijnen en Israëli betrokken worden om het collectieve geheugen in Israël wijzigen. Zij ijveren dan ook voor de terugkeer van de bannelingen,.... Zij ijveren voor een samenleving waarin Palestijnen en Israëli samen kunnen leven.

Malala Yousafzai: is een Pakistaanse jongere, die in de Swatvallei in Pakistan opgroeide en zich inzet voor het recht van meisjes om onderwijs te volgen tegen de wil van de Taliban die sterk aanwezig is in de aan Afghanistan grenzende provincie. In oktober 2012 werd ze door de Taliban op de bus van school neergeschoten. Na operaties in Pakistan en Engeland herstelde ze. Ze stichtte inmiddels haar eigen stichting waarmee ze onderwijs organiseert voor meisjes in de Swatvallei op geheime locaties. Malala is wereldwijds het symbool geworden voor het recht op onderwijs. Zelf loopt ze school in Birmingham, waar ze nu met haar familie woont.

Sherko Bekas: is een Iraaks Koerdisch dichter die zich in het verleden heeft verzet tegen het regime in Irak, daarvoor op de vlucht is gegaan, asiel heeft gekregen in Zweden. Toen de situatie in Iraaks Koerdistan is gestabiliseerd is hij teruggekeerd, werd er zelfs minister van Cultuur, maar gaf er na een jaar de brui aan omdat hij snel doorhad dat de twee heersende politieke partijen in Koerdisch Irak heel corrupt bezig waren, de vrije meningsuiting beknotten. Maar Sherko Bekas is vooral ook een dichter die via zijn poëzie wantoestanden aan de kaak stelt, maar ook bedreigd wordt omdat hij zich manifesteert als verdediger voor de rechten van de vrouw.

Yolanda Becerra Vega: is een Colombiaanse mensenrechtenactiviste zie met haar organisatie opkomt voor de rechten van vrouwen in Colombia, meer bepaald in de regio waar de olie-industrie actief is in Colombia, deze regio ligt vrij geïsoleerd. Heel wat vrouwen zijn uit pure armoede naar de regio gekomen in de hoop er werk te vinden, maar belanden er in de prostitutie, vinden helemaal geen werk, verliezen hun gezinnen in het inmiddels 40 jaar durende conflict tussen de linkse guerrilla, de Colombiaanse veiligheidstroepen en rechtse paramilitairen. Met haar organisatie die inmiddels meer dan 5000 leden telt blijft Yolanda zich inzetten voor de mensenrechten, vrouwenrechten.

The National Domestic workers Movement: is de organisatie die door Jeanne Devos is opgericht in Mumbai en zich het lot aantrekt van de kinderen en vrouwen die in India als huishoudelijke werkers te werk gesteld zijn bij de rijkere klasse in India. Heel vaak gaat het om ongeschoolde, ongeletterde vrouwen en kinderen die slachtoffer werden van een mensenhandelaar, of die vanuit de heel arme rurale streken van India naar de steden trekken in de hoop daar een beter leven te vinden, al dan niet met hun gezin. Heel vaak gaan ze inwonen bij de eigenaar, wat hen blootstelt aan de wil en de mogelijke grillen van deze eigenaar. Vaak worden zij heel weinig betaald, worden ze beperkt in hun bewegingsvrijheid, Velen worden het slachtoffer van seksueel geweld.

Naast alle informatie over de 5e editie van de vredesprijs 2014 vind je op deze website ook informatie over de genominerden en laureaten van de 4 voorbije edities, vind je informatie over het vredesfonds, zal informatike verschijnen in verband met het culturele programma naar aanleiding van de bekendmaking van de laureaat in mei 2014 en wordt de koppeling gemaakt met de junior journalistenwedstrijd van het Davidsfonds.

We wensen u alvast veel leesplezier, en hopen dat ook u uw stem zult uitbrengen voor de genomineerde van uw keuze. Dit kan van 1 oktober 2013 tot en met 30 april 2014