• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Q'orianka Kilcher

Q5Q'orianka Kilcher is geboren in Duitsland in 1990 als dochter van een Zwitsers-Alaskische moeder en een Peruviaanse Quecha-Huachipaeri vader. Op 14-jarige leeftijd treedt de jonge actrice op de voorgrond met haar vertolking van Pocahontas in de film ‘the New World ‘ van Terrence Malick, over de dramatische ontmoeting van de Engelse en de inheemse Amerikaanse cultuur in 1607. Ze kreeg voor haar vertolking meteen een reeks prijzen en nominaties. In mei 2010 komt de film Princess Kaiulani (gespeeld door Kilcher) op de markt, een film over het omverwerpen van de monarchie in Hawaï. Ze hoopt met deze film bij te dragen tot de bewustwording van een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Hawaï. Maar bovenal is Q'orianka Kilcher niet het typische Hollywood kindersterretje. Naast het acteren is ze een mensenrechtenactiviste en zeer begaan met het milieu. Onvermoeibaar en moedig gebruikt ze haar bekendheid om te spreken over en aandacht te e vragen voor de onderdrukte bevolking in Peru.

Op 5 juni 2009, wereldmilieudag, voert de Peruviaanse overheid gewelddadige repressie uit tegen de bewoners (inheemse bevolking) van het regenwoud. In de buurt van Bagua blokkeerden Awajun en Wami inwoners op een vreedzame manier de weg. Het belang van het behoud van het regenwoud voor de mens en de komende generaties is algemeen bekend. Veel minder bekend is het feit dat Alan Garcia, de huidige president van Peru, besluiten heeft genomen waarbij 75% van het regenwoud wordt toegewezen aan buitenlandse ontginningsmaatschappijen. De inheemse bevolking van Peru verzetten zich tegen de besluiten die toelating verlenen aan multinationals voor het boren naar olie, ontmijning, en houtkap op het land van hun voorouders, zonder daar toestemming voor te hebben gegeven zoals omschreven staat in de handelsovereenkomst tussen Peru en de Verenigde Staten. Deze nieuwe wetten ondermijnden direct de rechten van de inheemse bevolking en zijn in strijd met hun rechten zoals deze omschreven zijn in de grondwet van Peru, en internationale verdragen waaronder de VN-verklaring van de rechten van inheemse volkeren en conventie 169 van de internationale arbeidsorganisatie (ILO). 

In een poging om de actievoerders te criminaliseren deelt Garcia mee dat de inheemse bevolking staatsvijanden, terroristen, barbaarse wilden en derde-rangsburgers zijn die de economische ontwikkeling van Peru in de weg staan.

5 juni 2009 - Bagua: Op 5 juni vielen tientallen doden in het Peruviaanse Bagua toen leger en politie de confrontatie aangingen met de inheemse bevolking. Hierbij vielen tientallen doden. De inheemse bevolking bezette al enkele weken een belangrijke toegang naar het Amazonegebied om te beletten dat hun landbouwgrond zou worden ingenomen door buitenlandse bedrijven die van plan waren hun grondstoffen te ontginnen zonder voorafgaand overleg.

Op de hoogte gebracht van de incidenten, besluit Q'orianka Kilcer naar Peru te trekken om de propaganda en de valse beschuldigingen van de overheid te counteren. Ze slaagt erin om 50 zelf betaalde camera's mee te nemen en deze aan jongeren van de inheemse bevolking te geven zodat zij hun verhaal konden vertellen de waarheid konden filmen. Ze riep een persconferentie bijeen en toonde de Peruviaanse en de wereldpers de getuigenissen van deze jongeren. De Peruviaanse overheid besluit om twee van controversiële wetten in te trekken en geeft toe dat niet alles even goed was geregeld. President Garcia gaat zelfs akkoord om met de inheemse bevolking aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Over het gebruik van de camera's zegt Kilcher:" Videocamera's zijn heel sterke waarheidswapens wanneer het gaat om mensenrechtenschendingen en onderdrukking door de overheid. Waren de videobeelden er niet geweest dan was Garcia weggekomen met zijn leugens over de gewelddadige massamoord in Bagua. Als jonge artiest opgegroeid in de wereld vol media en technologie, voel ik me heel verantwoordelijk om de macht van de media te gebruiken, om de media-aandacht die er voor mij is te gebruiken om mijn stem te verheffen voor positieve verandering in deze wereld, om te spreken over ecologische rechtvaardigheid, mensenrechten en sociale onderwerpen.

Q'orianka Kilcher spreekt over de rechten van inheemse volkeren, het behoud van het regenwoud, ze verzet zich tegen olieboringen, houtkap en ontmijning in het regenwoud, ze zet zich in voor het zuivere oceanen met ‘Turning the Tides', spreekt over mensenrechtenschendingen in Congo, eetstoornissen bij tieners, druggebruik, vrouwenrechten en huiselijk geweld, en uiteraard verzet ze veel werk met haar eigen NGO On-Q Initiative. Zij is een activiste die mogelijkheden creëert voor vrede en sociale rechtvaardigheid.

"Alle problemen zijn met elkaar verbonden. Alles heeft met alles te maken: de aarde, de oceanen, de lucht, planten, wouden, en alle levende wezens, de mens inbegrepen. Zorg dragen en respect tonen voor dit alles is van algemeen belang voor ons allen en de komende generaties. Allen hebben wij een gemeenschappelijke nood: een proper en gezond milieu.

Ons probleem is niet de opwarming van de aarde, noch het vervuilen van de oceanen, de bodem, de manier waarop we met ons voedsel omgaan. Het fundamentele probleem is ons denken. We moeten begrijpen dat wij geld en winst niet kunnen eten, drinken of ademen. We moeten begrijpen dat sommige dingen geen prijs kennen, maar waarde hebben."

Zij is de eerste jongere op aarde die met een auto rijdt die op waterstof rijdt en enkel zuivere waterstoom uitstoot. Ze gaat er dan ook prat op zich nooit met de wagen verplaatste te hebben en daar fossiele brandstof bij te hebben gebruikt.

Meer informatie op http://peru-youth4truth.bbnow.org