• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Kathy Kelly

Kathy_Kelly_Dec_7_2009__Western_New_York_Peace_Center_eventKathy Kelly is geboren in 1953 in Chicago (US), waar ze tevens school liep. Om de kosten voor haar schoolgeld te helpen financieren doet ze nachtwerk. Aan een job in een vleesverpakkingsbedrijf houdt ze haar vegetarische levenshouding over. Op 25-jarige leeftijd start ze als vrijwilliger, en dit terwijl ze aan haar scriptie werkt, in een keuken verbonden aan het Franciscus van Assisi Huis in Chicago, een opvangcentrum voor daklozen binnen de katholieke traditie. In 1980 gaat ze aan de slag als godsdienstleerkracht. Sedert 1982 verzet ze zich tegen het betalen van belastingen die aangewend worden voor het voeren van oorlog. Ze vraagt haar werkgever dan ook haar loon in te krimpen tot onder het belastbare niveau. Mede dankzij een beurs krijgt ze in 1985 de kans om naar Nicaragua te reizen. Ze neemt er deel aan een door Miguel D'Escoto geleid initiatief tegen de door de VS gesteunde contrarevolutionairen. Eens terug in de VS besluit ze te stoppen met lesgeven bij haar vroegere school en zich volledig in te zetten voor haar geweldloos verzet. Ze gaat ondermeer les geven aan een school voor gemarginaliseerde jongeren. In augustus 1988 neemt ze deel aan de "Missouri Vredesplantactie". Samen met anderen dringt ze een terrein binnen dat dienst doet als nucleaire opslagplaats om er maïs te planten. Omwille van deze overtreding verblijft ze negen maand in extra bewaakte gevangenis. In 1990 is ze lid van het Vredesteam tegen de Golfoorlog. Samen met anderen protesteert ze tegen de dreigende golfoorlog en kampeert tijdens de eerste 14 dagen van de luchtoorlog op grens tussen Irak en Saoedi-Arabië. Na haar evacuatie verblijft ze in Bagdad en vervolgens in Amman (Jordanië), waar ze de hulpverlening helpt coördineren. Naast haar betrokkenheid en hulp met betrekking tot de oorlog in Irak helpt ze ook verschillende andere directie actiegroepen op te zetten in andere oorlogszones. Zelf neemt ze ook deel aan actiegroepen in Bosnië en Haïti.

In 1995 besluit ze samen met anderen ‘Voices in the Wilderness' op te richten. Met deze campagne wil ze een eind maken aan de sancties die de VN/USA nemen tegen het regime in Irak. In een brief aan de Amerikaanse minister van justitie verklaart de groep met voedsel en medicijnen naar Irak te willen trekken, dit in overtreding met de door de VS/VN opgelegde sancties. In het antwoord op hun schrijven worden ze allen individueel bedreigd met gevangenisstraffen van 12 jaar en boetes van 1 miljoen dollar.

Tussen 1996 en 2003 trekt Voices in the wilderness meer dan 70 keer met delegaties naar Irak om er voedsel en medicijnen rechtstreeks tot bij de bevolking te brengen, dit tegen de VN/VS opgelegde sancties in. Deelnemers weigerden hun boetes te betalen aan de staat. Ze voerden acties om nog meer materiaal bij elkaar te krijgen voor volgende bezoeken aan Irak. Kathy Kelly was lid van 26 van deze delegaties.

Voices in the Wilderness focust op Irak, maar niet uitsluitend. Kathy Kelly was dan ook lid van de eerste internationale delegatie die het vluchtelingenkamp van Jenin in de West Bank bezocht, nadat het werd aangevallen in april 2002.
In maart 2003 keert ze terug naar Bagdad voor de start van de Irak Oorlog, ze getuigt over de Shock and Awe bombardementen (een aanvalstactiek waarbij het Iraakse leger verlamd wordt door een storm van zware luchtaanvallen, in de hoop dat het zich zal overgeven). Ze getuigt over deze aanvallen op verschillende websites. Wanneer het luchtoffensief overgaat naar grondaanvallen, verwelkomt zij Amerikaanse soldaten met dadels en water en spandoeken. Later dat jaar werd ze tot drie maand gevangenis veroordeeld nadat ze samen met andere vredesactivisten illegaal een Amerikaanse legerbasis was binnengedrongen. Ze zat deze straf uit in 2004 en gaf haar de kans om allerlei essays, teksten te bundelen in het boek "Other lands have dreams", dat in 2005 werd uitgegeven. Voices in the Wilderness werd veroordeeld tot het betalen aan de staat van een boete van 20.000 Dollar. Ze weigerden dit te betalen.

In 2005 richtte ze samen met anderen Voices for Creative Non-violence (VCNV) op, een organisatie waarmee ze de Amerikaanse militaire en economische oorlogsvoering tegen Irak en andere landen op de korrel blijft nemen. VCNV zette de voorbije jaren verschillende vredesmarsen op en stuurde meerdere delegaties naar de buurlanden van Irak om er Irakese vluchtelingen te ontmoeten, hoofdzakelijk Jordanië. Tijdens de zomer van 2006 trekt ze naar Libanon waar ze getuige is van de oorlog tussen de Hezbollah en Israël. Ze brengt verslag van de oorlog vanuit Libanon en later vanuit vernielde dorpen uit het zuiden van het land. In 2007 bezet vcnv de kantoren van 39 senatoren en congresleden die naar hun mening te weinig inspanningen leveren om de financiële input te reduceren met betrekking tot de oorlog in Irak. In de eerste 10 weken worden 320 mensen opgepakt. Naar aanleiding van de verkiezingen in 2008 werd dit herhaald, werd een mars opgezet en werd een wake georganiseerd " Kamp Hoop, het aftellen naar verandering". Zelf verbleef Kelly heel wat tijd in de Gaza-strook waar ze samenleefde met families, de bombardementen van het Israëlische onderging gedurende de 22-dagen durende aanval. Op 19 april 2009 wordt Kathy kelly gearresteerd in Pakistan waar ze in de buurt van de Amerikaanse Creek luchtmachtbasis protesteerde tegen de aanvallen die Amerika er uitvoerde in haar strijd tegen het terrorisme met onbemande vliegtuigen.

Kathy Kelly rapporteert en publiceert en trekt de VS rond om lezingen te geven over haar ervaringen. In 2005 kwam haar boek ‘Other Lands have dreams op de markt'. Waar ze ook de kans krijgt gaat ze getuigen omdat haar inziens "De enige manier om de volgende oorlog te vermijden er in bestaat de waarheid te vertellen over de oorlog die op vandaag wordt gevoerd."

 Meer informatie op http://vcnv.org/