• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesprijs 2011

Dr. Denis Mukegwe, laureaat Vredesprijs Stad Ieper 2011

Op de bijeenkomst van de gemeenteraad van Ieper van 2 mei werd het resultaat van de stemming voor de vredesrpijs van de stad Ieper aan het Ieperse stadsbestuur overhandigd. Zes maanden hebben leerlingen in scholen de kans gekregen om hun stem uit te brengen voor de kandidiaat van hun keuze. Ook volwassenen konden hun stem uitbrengen op tal van initiatieven die genomen werden in de loop van de voorbije zes maand. Uiteindelijk brachten 2580 mensen hun stem uit voor één van de genomineerden. De Laureaat voor de Ieperse vredesprijs 2011 is de Congolese arts Denis Mukwege die zich in het oosten van Congo ontfermt over vrouwen die het slachtoffer worden van verkrachting, massaverkrachting.

Nauwelijks enkele dagen nadat bekend gemaakt werd dat Denis Mukwege tot laureaat van de vredesprijs van de stad Ieper was gekozen, konden wij ook vernemen dat de Heer Mukwege de internationale prijs voor ontwikkelingshulp krijgt van de Koning Boudewijnstichting.

Toespraak Dr. Denis Mukegwe
Laudatio Dr. Denis Mukegwe door Tomas Baum, 11 november 2011

Dr-Denis-Mukwege

Tijdens haar bijeenkomst van 23 - 24 april 2010 nomineerde het selectiecomité volgende personen en organisaties voor de vredesprijs. De 5 genomineerden in willekeurige volgorde:

0 1 3
2 4 5

Het selectiecomité 2011

In het voorjaar van 2010 stelde het vredesfonds van de stad Ieper, die de vredesprijs in opdracht van de stad organiseert en coördineert het selectiecomité voor de vredesprijs 2011 samen.

selectiecomite3

Hieronder de samenstelling van het comité:

Onder van links naar rechts:

Jan Pronk
Gewezen minister van ontwikkelingssamenwerking Nederland, en vooriztter van IKV-PC – Interkerkelijk Vredesberaad – Pax Christi

Jef Verschoore
Schepen van Ieper en vertegenwoordiger van het vredesfonds in het comité

Tomas Baum
Directeur van het Vlaams Vredesinstituut, een paraparlementaire instelling verbonden aan het Vlaams parlement

Sima Samar
Laureaat vredesprijs stad Ieper 2008, voorzitter van AIHRC, the Afghanistan Independent Human Rights Commision

Koen Koch
Auteur van de tekst ‘Terms of Reference’, een referentietekst voor de vredesprijs van de stad Ieper, verbonden aan de universiteit van Leiden, en voorzitter van het selectiecomité

boven van links naar rechts

Stéfanie Mbanzendoré
Voorzitter van Burundian Women for peace and development, genomineerd voor de vredesprijs 2008

Kristien Bonneure
VRT-journaliste en Balkankenner

Jelle Verplancken,
Werd na gesprekken met verschillende jongeren die kandideerden gekozen als vertegenwoordiger namens de Ieperse jeugd in het comité

Mayra Gomez
Senior directeur van PNND, een wereldwijd netwerk van parlementairen dat ijvert voor het niet verspreiden van kernwapens en ijvert voor een volledige afschaffing van kernwapens

Filip Deheegher
Coördinator van de vredesprijs van de stad Ieper