• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesprijs 2005

Het selectiecomité voor de vredesprijs 2005 bestond uit Koen Koch, professor aan de universiteit van Leiden,  auteur van de tekst Terms of Reference en voorzitter van het selectiecomité, Johan Swinnen, verbonden aan de universiteit van Leuven, departement internationaal recht, Vera Lannoo, lid van het Ieperse vredesfonds, Willy Ollevier, missionaris uit Ieper, actief in China, en heel erg betrokken bij de strijd voor mensenrechten, een vertegenwoordiger van War Child (vredesprijslaureaat 2002) Mient Jan Faber, secretaris - generaal van IKV (interkerkelijk vredesberaad) Rachel Amran, vredesactiviste uit Isarël, Filip Deheegher, coördinator van de vredesprijs voor de stad Ieper en  Peter Van den Dungen, professor aan de universiteit van Bradford departement Vredesstudies. Muhammed Zeidan, directeur van ‘Arab Association for Human Rights’ in Nazareth ontbreekt op de foto.

Het selectiecomité nomineerde volgende personen en organisaties voor de Vredesprijs 2005

 

Advocaten zonder Grenzen

Een groep Belgische advocaten richtte Advocaten zonder grenzen in 1992 op om:

  • ervoor te zorgen dat, wanneer iemand onterecht wordt opgepakt en opgesloten, die persoon een advocaat krijgt om zijn onschuld aan te tonen, zelfs als de lokale overheid dit liever niet zou willen.
  • ervoor te zorgen dat slachtoffers van zware mensenrechtenschendingen iemand hebben die hun zaak voor de rechtbank verdedigt, zelfs als hun beulen hen liever het zwijgen zouden willen opleggen.
  • ervoor te zorgen dat diegenen die van deze zware mensenrechtenschendingen worden beschuldigd een advocaat hebben om hen te verdedigen, zelfs als de hele samenleving eist dat ze onmiddellijk worden opgehangen.

Omdat Advocaten Zonder Grenzen haar werk doet in samenlevingen die recentelijk door geweld werden verscheurd, waar respect voor het recht op verdediging het verschil kan uitmaken tussen oorlog en vrede

http://www.asf.be

De Balkanactie

Vukovar, Srebrenica, Raçak. Voor vele Belgen zijn het plaatsnamen die slechts vage herinneringen oproepen aan voorbije oorlogen. Voor de inwoners van Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo ligt dat anders. Dagelijks nog worden ze geconfronteerd met de rampzalige gevolgen van het conflict dat hun land tot puin herleidde. De Balkan heropbouwen blijkt een werk van lange adem, van langzaam maar zeker opnieuw leren samenleven met de vroegere vijand, van vechten tegen armoede.

Balkanactie, een Belgische niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking bouwt met de hulp van de vele vrijwilligers aan een betere toekomst voor de lokale bevolking.

http://ww.balkanactie.be

The Jammu & Kashmir Coalition for Civil Society

The Jammu & Kashmir Coalition for a Civil Society werd opgericht in de herfst van 2000. De oprichter en tevens huidige voorzitter Mr Parvez Imroz is een gerespecteerde advocaat. Al lange tijd is hij nauw verbonden met campagnes tegen schendingen van de mensenrechten.

De coalitie is een federatie die bestaat uit vrijwilligersorganisaties in Kasjmir, die burgers aanzet om zichzelf te verenigen in onafhankelijke NGO’s en die de civiele maatschappij promoot om in de regio om te gaan met conflicten en om deze te voorkomen. Tevens wil de coalitie de democratie van onderuit versterken. De coalitie staat onder grote druk omdat geen van de partijen in het conflict (overheid en militaire verzet) gelukkig zijn met een onafhankelijke en sterke civiele maatschappij, en dit terwijl veel inwoners van Kasjmir de moed niet hebben om zich spontaan en openlijk in te zetten voor deze initiatieven.

http://www.ikv.nl

Helen Prejean

Deze Amerikaanse katholieke religieuze begeleidde in 1984 de ter dood veroordeelde gevangene Patrick Sonnier tot aan zijn executie. Na deze schokkende ervaring van diens executie schreeuwde ze haar opstandigheid uit in het boek “Dead Man Walking”. 20 jaar later begeleidt Helen Prejean nog steeds ter dood veroordeelden als geestelijke begeleider. Maar zij gaat verder dan het begeleiden van de veroordeelden. Zij besteedt ook aandacht aan de naasten en families van de slachtoffers van de moord.

Na haar ervaring in 1984 is zij niet alleen in Amerika, maar wereldwijd actief in de strijd tegen de doodstraf. Zij pleit dan ook voor een wereldwijde afschaffing van de doodstraf.

The deepest message of all faiths is that we are all brothers and sisters. The death penalty says to us, except for him, except for her

http://www.prejean.org

"De vijf" Israëlische gewetensbezwaarden

Adam Maor, Haggai Matar, Shimri Zameret, Noam Bahat en Matan Kaminer stelden aan de Israëlische overheid voor om hun militaire dienstplicht op een alternatieve manier te vervullen: burgerdienst. Omwille van hun overtuiging konden zij onmogelijk dienst nemen in het Israëlische leger. De Israëlische overheid zette hen omwille van hun overtuiging gevangen.

Alle vijf zijn zij er van overtuigd dat het leger geen middel mag zijn om andere bevolkingsgroepen te onderdrukken. Het Israëlische leger dient te bestaan voor een oprechte verdediging van het land. Maar op vandaag gebeurt het omgekeerde: de Palestijnse gebieden blijven bezet, en de meest fundamentele mensenrechten worden de aan de Palestijnen ontnomen. Dit beleid brengt ook de Israëlische samenleving in gevaar, de morele waarden binnen de samenleving, de economie, en het voedt de terroristische aanslagen. Dit is geen verdedigingsleger.

Alle 5 zaten zij meer als 550 dagen opgesloten omwille van hun overtuiging. Op 20 september 2004 werden zij vrijgelaten.

Tijdens hun gevangenschap is het forum van ouders van dienstweigeraars in Israël gegroeid uit ouders en familieleden van jongeren die omwille van hun dienstweigering in het leger (gewetensbezwaarden) in militaire gevangenissen worden vastgehouden.

http://www.refuz.org.il

Tijdens de gemeenteraad van mei 2008 werd Helen Prejean officieel bekendgemaakt als 3e laureaat voor de vredesprijs.

Helen Prejean kwam de prijs in Ieper in ontvangst nemen op 11 november 2005.

Helen Prejean tijdens haar toespraak op 11 november 2005