• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Vredesprijs 2002

Tijdens het najaar van 2001 nomineerde het selectiecomité onderstaande kandidaten voor de vredesprijs van 2002. Het selectiecomié bestond uit volgende personen: Ed van Thijn, Luc Reychler, Colin Jones, Pat Patfoort, Jean-Pascal Zanders en Koen Koch, Piet Chielens en Filip Deheegher

Mary Robinson

Mary Robinson was de zevende en eerste vrouwelijke president van Ierland. Tijdens deze zeven jaar heeft zij een wereldwijde reputatie opgebouwd. Haar staatsbezoeken, haar humanitaire reizen naar landen als Somalië, haar spreekbeurten over gerechtigheid en mensenrechten - voor de verenigde naties en andere forums - hebben overal respect en bewondering afgedwongen. Door haar status als eerste vrouwelijke president van Ierland heeft ze overal ter wereld respect afgedwongen voor vrouwen en vrouwen vertrouwen gegeven.

Mary Robinson heeft het presidentschap verheven tot een middel om de noden van de behoeftigen in het daglicht te stellen. In september 1997 trok zij zich als president terug om hoog commisaris voor de mensenrechten bij de verenigde naties te worden.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Robinson

Ngoy Daniel Mulunda-Nyanga

Ngoy Daniel Mulunda-Nyanga is dominee binnen de Protestantse Methodistische Kerk in Afrika. Hij werkt als uitvoerend secretaris voor de All African Conference of Churches (AACC): een organisatie met vertakkingen in Kenia, Rwanda, de Democratische Republiek Congo, Burundi, Sudan, Sierra Leone en Lesotho.

Door de sterke toename van conflicten op het Afrikaanse continent, sinds het einde van de Koude Oorlog, zijn conflictpreventie en conflictoplossing de hoofddoelen van de AACC. Mulunda-Nyanga en het AACC zetten alles in het werk om via onderhandelingen, diplomatie en het verzamelen van feiten, belangrijke stappen te zetten in het vredesproces.

OPCW

De organisatie voor het verbod op Chemische wapens is een erg jonge organisatie die pas in 1997 tot stand kwam. Zij is in Den Haag gevestigd. De leden zijn allemaal staten die de Chemishce Wapens Conventie hebben ondertekend. Op dit ogenblik zijn dit zo'n 135 landen. Directeur van de OPCW is de Brziliaan José Mauricio Bustani.

Het doel van de chemische wapensconventie én van de OPCW is het totale uitbannen van het ontwikkelen, aanmaken, opslaan en gebruiken van chemishce wapens. Niet alleen het gebruik, ook het bezit wordt erdoor verboden. De conventie op het verbod van chemische wapens kwam er in 1997 en het was de eerste maal dat er een ontwapeningsakkoord werd afgesloten waarbij een volledige categorie wapens diende te verdwijnen binnen een voorafvastgestelde termijn en met een internationaal controlemechanisme. Dit controlemechanisme is de OPCW.

http:/www.opcw.org

Seeds of Peace

In 1993 stichtte auteur en journalist John Wallach de organisatie " Seeds of Peace". Hij wou " Zaden van Vrede" laten kiemen en groeien met kansen voor een veiliger toekomst. Seeds of Peace is een non-profit en a-politieke organisatie die aan oorlogsjongeren vaardigheden wil bijbrengen tot creëren van vrede.

Doorheen een waaier van activiteiten met jongeren uit vooral Israël, Palestina-Jordanië-Egypte wil "Seeds of Peace" mensen vormen die "vrede-lievend" kunnen leven binnen hun land én in de bredere wereld. Heel belangrijk in hun activiteitenpakket zijn hun kampen in de bossen van Maine (in het Oosten van de V.S.A). Daar wil S. of P. de jongeren, in een veilige en ondersteunende omgeving, naar elkaar leren luisteren over conflicten heen; met elkaar laten communiceren en leven. Ze wil ook technieken ontwikkelen voor grote empathie t.o.v. elkaar. S. of P. wil zo de volgende generatie leiders vormen die ernaar streven een einde te stellen aan de vicieuze cirkels van geweld. De deelnemers worden geselecteerd door de respectieve overheden in hun land.

http://www.seedsofpeace.org

War Child

War Child verleent hulp aan kinderen in door oorlog getroffen gebieden. War Child richt zich primair op psychosociale hulpverlening, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve therapieën.

Tijdens gezamenlijke muzikale, creatieve en sportieve aktiviteiten kunnen kinderen expressie geven aan hun emoties. Daardoor kunnen zij hun oorlogservaringen verwerken. Ook stimuleert het hun persoonlijke ontwikkeling, hun flexibiliteit en respect voor elkaar. Het leert kinderen weer spelen en geeft hen verlichting van de alledaagse ellende. War Child streeft naar een gezonde, geestelijke ontwikkeling van oorlogskinderen, zodat zij kunnen bijdragen aan de vreedzame toekomst van hun land.

http://www.warchild.nl

Van september 2001 tot eind april 2002 konden jongeren uit Vlaamse scholen hun stem uitbrengen voor de genomineerde van hun keuze. Jongeren uit Ieper en Vlaanderen kozen War Child Nederland als eerste laureaat van de Vredesprijs van de Stad Ieper

Joep Verboeket van War Child Nederland onder de Menenpoort in Ieper naar aanleiding van de overhandiging van de Vredesprijs 2002