• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

in de kijker Koen Koch

Professor Koen Koch was al lange tijd gebeten door de geschiedenis van de streek en meer bepaald door de gebeurtenissen tijdens de eerste wereldoorlog. Vanaf 1998 organiseerde Professor Koch studiereizen langs de frontlijn van de eerste wereldoorlog. In eerste instantie waren deze reizen bestemd voor studenten van de universiteit van Leiden en Groningen, waar hij doceerde, maar al snel schreven ook niet studenten zich voor deze studiereizen in.

Op vraag van het vredesfonds van de stad Ieper schreef Professor Koch in 2002 de tekst ‘Terms of reference’ die een aantal wegen aanreikt die belangrijk zijn in het werken aan/voor vrede .

Professor Koch was van bij de eerste editie erg betrokken bij de Ieperse Vredesprijs. Hij was dan ook steeds voorzitter van het selectiecomité dat telkens 5 personen en/of organisaties aanduidde als de genomineerden voor de Vredesprijs.

Professor Koch was er tot 2008 telkens bij als de vredesprijs werd uitgereikt. Hier vind je respectievelijk de lofrede die hij uitsprak voor Helen Prejean in 2005 en Sima Samar in 2008.

 Professor Koch - we mochten inmiddels Koen zeggen - zat ook het selectiecomité voor de vierde editie van de vredesprijs voor tot hij plots heel erg ziek werd. Op 21 januari 2012 is Koen ons veel te vroeg ontvallen. Op 28 januari hebben wij definitief afscheid genomen van een lieve, wijze man. Het was niet de makkelijkste opdracht voor het vredesfonds om iemand te vinden die de rol van Koen op zo'n voortreffelijke manier op zich kon nemen. Het vredesfonds is dan ook blij dat de directeur van het Vlaams Vredesinstituut Tomas Baum bereid gevonden werd om deze taak vanaf de vijfde editie van de Vredesprijs op zich te nemen.