• GENOMINEERDEN 2020 // The campaign to stop Killer Robots

  • GENOMINEERDEN 2020 // Borderline Sicilië

  • GENOMINEERDEN 2020 // Rebecca Johnson

  • GENOMINEERDEN 2020 // Mukhtar May, Pakistan

  • GENOMINEERDEN 2020 // Women solidarity network Yemen

Vredesfonds Ieper

Vredesfonds

Lees meer

De genomineerden voor de Vredesprijs 2020

Genomineerden 2020

Stemmen voor Vredesprijs 2020

Stemmen

Voorstelling Vredespijs

Korte film Vredesprijs

Leerlingen 2e jaar Lyceum stemden als eersten op school

In de week voorafgaand aan het Krokusverlofwerd in het Lyceum uitgebreid aandacht besteeds aan de Vredesprijs van de stad Ieper. Alle leerlilngen uit het 2e jaar kregen een leesopdracht rond de Vredesprijs. Op deze manier maakten ze kennis met de Vredesrpijs van de stad, de website van de Vredesprijs, de vrier wegen naar Vrede zoals Prof. Koen Koch ze heeft beschreven en maakten ze summier kennis met de eerdere laureaten en huidige genomineerden voor de prijs. Tweede luik in de aanpak bestond er in dat alle leerlingen de genomnieerden uitgebreider leerden kennen in de documentaired die door het Vredesfonds is opgemaakt. Daarna konden de leerlingen ieder voor zich zijn/haar stem uitbrengen voor de genomineerde van zijn of haar keuze. Het werken rond de Vredesprijs werd afgerond met een creatieve workshop waarbij alle leerlingen een Vredesduif in origami plooiden om daar vervolgens een persoonlijke vredesboodschap op te schrijven. Alle duiven samen vormen op dit moment een kunstige installatie die in de directiegang van de school aan het plafond is opgehangen.