• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Women solidarity network Yemen

ywsn foto3

The women solidarity network in Yemen bestaat uit organisaties die ieder op zich lokaal of regionaal of zelfs internationaal werken rond mensenrechten, en heel specifiek rond vrouwenrechten. Yemen bengelt internationaal helemaal onderaan de ladder inzake gendergelijkheid. De situatie die in 2014 al desastreus was, werd er met de escalatie van het geweld in 2014 en het uitbreken van de burgeroorlog in 2015 alleen nog maar slechter op. Het totale ontbreken van gelijkheid tussen mannen en vrouwen leidt tot de totale afwezigheid van vrouwen in de discussie over het stoppen van de burgeroorlog in het land, niettegenstaande zij buiten alle proportie geraakt worden door de oorlog.

Met hun “Changes Ahead -Yemeni Women Map the road to Peace” doorbreekt het netwerk de stilte en beschrijven zij, gesterkt door resolutie 1325 van de Verenigde Naties, hoe vrouwen en vrouwenorganisaties betrokken moeten worden bij de Vredesonderhandelingen in Yemen. Hun afwezigheid zorgt er net voor dat de eisen van vrouwen niet gehoord worden. In hun publicatie beschrijven de organisaties dan ook een aantal ernstige gebreken met betrekking tot de rechten van de vrouw, seksueel geweld en de deelname van vrouwen aan het politieke en openbare leven in Yemen. Daarnaast doen ze ook tal van voorstellen om tegemoet te komen aan deze tekortkomingen met als doel de gender gerelateerde discriminatie van de vrouwen in Yemen weg te werken.

leeshetvolledigedossier