• GENOMINEERDEN 2023 // Combatants for Peace

  • GENOMINEERDEN 2023 // INEW

  • GENOMINEERDEN 2023 // Forbidden Stories

  • GENOMINEERDEN 2023 // Karinna Moskalenko

  • GENOMINEERDEN 2023 // Mahbouba Seraj

  • GENOMINEERDEN 2023 // Princess Okokon

Borderline Sicilië

bs

Borderline Sicilia werd in 2008 opgericht met als doel het verhaal van de immigratie in Sicilië te vertellen en kennis op te bouwen over wat er aan beide zijden van de Middellandse Zee gebeurt. Maar de hoofdopdracht is het opvolgen van de situatie van de migranten die op het eiland aankomen. Om deze monitoring enigszins overzichtelijk te houden, werkt Borderline Sicilia met 9 sectoren die gelijk vallen met de 9 provincies die het eiland - dat iets kleiner is dan België - telt.

De verzamelde informatie wordt online gepubliceerd om zo een bottom-up beschrijving van de migratie naar Sicilië te geven, met bijzondere aandacht voor de manier waarop instellingen en private actoren omgaan met het verblijf, de opvang, de detentie van migranten en de toegang tot publieke diensten op het grondgebied.
Borderline Sicilia biedt juridische en sociale bijstand, voert zowel op nationaal als Europees niveau belangenbehartigings- en lobbyactiviteiten uit.

De vereniging zet activiteiten op om de lokale bevolking bewust te maken van zaken die verband houden met immigratie, met inbegrip van de bescherming van de mensenrechten en het garanderen van gelijke kansen door rechtstreekse deelname en zelforganisatie.

Borderline investeert in de promotie van ‘best practices’ op regionaal niveau en in de realisatie van progressieve netwerken van Siciliaanse groepen
Borderline Sicilia promoot en participeert tot slot in het onderzoek naar migratie, in samenwerking met universiteiten en NGO's.

leeshetvolledigedossier