• GENOMINEERDEN 2017 // Hanan Al Hroub

  • GENOMINEERDEN 2017 // The Syrian Civil Defence – The White Helmets

  • GENOMINEERDEN 2017 // Victor Ochen

  • GENOMINEERDEN 2017 // Dr. Paikiasothy Saravanamuttu (Sara)

  • GENOMINEERDEN 2017 // Dr. Khadija

Vredesprijs 2005

Het selectiecomité voor de vredesprijs 2005 bestond uit Koen Koch, professor aan de universiteit van Leiden,  auteur van de tekst Terms of Reference en voorzitter van het selectiecomité, Johan Swinnen, verbonden aan de universiteit van Leuven, departement internationaal recht, Vera Lannoo, lid van het Ieperse vredesfonds, Willy Ollevier, missionaris uit Ieper, actief in China, en heel erg betrokken bij de strijd voor mensenrechten, een vertegenwoordiger van War Child (vredesprijslaureaat 2002) Mient Jan Faber, secretaris - generaal van IKV (interkerkelijk vredesberaad) Rachel Amran, vredesactiviste uit Isarël, Filip Deheegher, coördinator van de vredesprijs voor de stad Ieper en Peter Van den Dungen, professor aan de universiteit van Bradford departement Vredesstudies. Muhammed Zeidan, directeur van ‘Arab Association for Human Rights’ in Nazareth ontbreekt op de foto.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@vredesprijs-ieper.be and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.34 (Unix) Server at www.vredesprijs-ieper.be Port 80