• GENOMINEERDEN 2017 // Hanan Al Hroub

  • GENOMINEERDEN 2017 // The Syrian Civil Defence – The White Helmets

  • GENOMINEERDEN 2017 // Victor Ochen

  • GENOMINEERDEN 2017 // Dr. Paikiasothy Saravanamuttu (Sara)

  • GENOMINEERDEN 2017 // Dr. Khadija

Reglement steunaanvragen vredesfonds

Download het aanvraagformulier hier.

Reglement ondersteuning van externe particuliere Ieperse vredesprojecten.
Eénparig goedgekeurd in zitting van het Vredesfonds d.d. 07.07.1998 

1/ Het Vredesfonds wenst particuliere vredesprojecten met bijzondere uitstraling een financiële steun te verlenen. Daartoe is jaarlijks een bedrag van 200.000 fr voorzien.

2/ Met "particulier" wordt bedoeld : een project opgezet door een Ieperse vereniging, een samenwerkingsverband van Ieperse verenigingen en/of erkende instellingen of van Ieperse en niet-Ieperse verenigingen en/of erkende instellingen of door een school gevestigd in Groot-Ieper, een samenwerkingsverband van Ieperse scholen of van Ieperse en niet-Ieperse scholen.

3/ Met "vredesproject" wordt bedoeld : een welomschreven initiatief of evenement dat mensen van verschillende nationaliteit op één of andere wijze in Ieper bijeenbrengt en waarvan het opzet is de internationale vredesgedachte te bevorderen in de lijn van de basisverklaring van het Vredesfonds.

4/ Met "bijzondere uitstraling" wordt bedoeld : het initiatief of evenement heeft een internationaal karakter, duurt minstens twee dagen en de organisatoren waarborgen dat een deel van de activiteiten in publiek toegankelijke ruimten plaatshebben en deze op voldoende wijze worden bekend gemaakt, zowel in het Ieperse als in de regio/het land van de buitenlandse partner/s

5/ Initiatiefnemers die voor financiële steun wensen in aanmerking te komen, vullen ee 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@vredesprijs-ieper.be and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Apache/2.2.34 (Unix) Server at www.vredesprijs-ieper.be Port 80